Quan điểm Đảng Vì Dân

Vi hiến, tham ô và bất công

 

Ðối với hiện tình nước ta, ba lãnh vực đang có nhiều vấn đề nhức nhối nhất là tình trạng vi hiến, tham ô và bất công.

Sự vi hiến được nhìn thấy qua sự kiện cơ quan Tư pháp truy tố và bỏ tù nhiều người, chỉ vì những người này đã dám lên tiếng nói lên thực trạng xã hội nước nhà và kêu gọi những cải cách rốt ráo; trong khi các hành động đó đều nằm trong khuôn khổ bản Hiến Pháp hiện hành. Bộ Luật Hình sự Việt Nam, thay vì để bảo vệ luật pháp, đã bị thiểu số cầm quyền lợi dụng để bảo vệ quyền lực của họ một cách ích kỷ và ngang ngược. Những nạn nhân tố cáo tình trạng vi phạm nhân quyền, tham ô hay bất công đã bị gán tội phản động và bỏ tù, trong khi chính thực chất những sự đàn áp đó đã mang tính phản động đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Đọc thêm...
   

Đề cương Việt Nam Mới

Phương án Chuyển thể Xã hội

Dân chủ hóa xã hội là một nhu cầu khẩn thiết của đất nước. Dân chủ cũng là yếu tố ắt có và đủ để Việt Nam có thể vượt ra khỏi tình trạng khủng hoảng mọi mặt hiện nay, để có thể phát triển được một cách bình thường và nhanh chóng. Tuy nhiên, nhân dân ta đã gánh chịu quá nhiều đau khổ, từ thời còn chiến tranh cho đến nay. Do đó, dù triệu triệu người đang chán ghét sự tham nhũng, độc tài nhưng chúng ta không thể tiếp tục đánh đổi máu và nước mắt để được có Dân Chủ. 

Việt Nam nhất quyết phải được dân chủ hoá nhưng tiến trình đó phải được thực hiện bằng sự sáng suốt, bao dung và khôn khéo. Mục tiêu đấu tranh trước mắt là nhằm chấm dứt tình trạng độc tài, chứ không phải là tiêu diệt một đảng cầm quyền để dựng nên một đảng cầm quyền khác.

Với chủ trương đó, Việt Nam cần có một Phương Án Chuyển Thể Xã Hội hợp lý để tiến trình tháo gỡ chế độ độc tài chuyển sang thể chế dân chủ sẽ KHÔNG gây ra những đổ vở đáng tiếc. Quan trọng hơn nữa, nó phải bảo đảm rằng nền an ninh quốc gia sẽ luôn được bảo đảm, sinh hoạt kinh tế sẽ không bị trở ngại, quan hệ ngoại giao và thương mãi với quốc tế sẽ không bị trục trặc, và đời sống của quần chúng sẽ không bị xáo trộn.

Đọc thêm...
   
   
   
© ALLROUNDER