Quan điểm & Bình luận của Đảng Vì Dân

Đối Kháng và Đối Lập

 

Trong mười năm qua, cuộc đấu tranh dân chủ hoá Việt Nam đã bắt đầu có những chuyển biến quan trọng. Chuỗi lên tiếng mang tính đối kháng của nhiều nhà dân chủ và sự công khai ra đời của các phong trào, chính đảng ở trong nước đã mặc nhiên thành hình một phong trào đối lập công khai. Ngày nay, dù nhà nước Việt Nam (NNVN) có nhìn nhận hay không, đối lập đã là một thực trạng chính trị ở Việt Nam.

Chủ trương đấu tranh ôn hoà để dân chủ hoá bộ máy nhà nước, thay vì cố gắng lật đổ chính quyền và thay thế hoàn toàn bộ máy nhà nước từ trung ương xuống địa phương, đã gây được sự chú ý và thiện cảm của dư luận thế giới chỉ trong một thời gian ngắn. Từ hơn mười năm qua, giai đoạn đấu tranh đối kháng vũ trang đã từng bước chuyển mình trở thành một phong trào đối lập công khai. Ðiều đáng nói là tuy phong trào đối lập chủ trương ôn hoà song nó không thiếu sự quyết liệt.

Khác hẳn với giai đoạn chống đối vũ trang trước đó, phong trào đấu tranh đối lập chính trị không nhằm gây chiến tranh hay giết hại những người đang phục vụ cho chế độ. Ý hướng chung của những người và tổ chức đối kháng là khẳng định sự vi phạm nhân quyền đang xảy ra ở Việt Nam và cố gắng áp lực nhà cầm quyền phải thực thi dân chủ.

Cho đến nay, nhà nước CSVN vẫn tránh né việc nhìn nhận là trong thực tế, Việt Nam đang có phong trào đối lập. Thái độ này biểu hiện trong mọi bài báo, tuyên bố của các cơ quan chức năng khi cáo buộc những cá nhân, tổ chức đấu tranh đối lập là vi phạm các điều khoản này nọ của Bộ Luật Hình Sự Việt Nam, dù rằng các bằng chứng cáo buộc đều biểu tỏ tính chất đối lập chính trị. Tuy nhiên, dù phản ứng thế nào và với thái độ gì, bộ máy đương quyền vẫn không che đậy được một sự thật. Ðó là, cuộc đấu tranh xây dựng dân chủ, tự do rõ ràng không phải là cuộc chiến bằng hận thù của những người thua trận năm 1975. Yếu tính này còn rõ nét hơn nữa khi có sự tham dự của những người mà bản thân hay thân nhân là cựu cán bộ, đảng viên Cộng sản. Một yếu tố đáng chú ý khác là số lượng người hoạt động dân chủ xuất thân từ miền Bắc Việt Nam vẫn luôn chiếm đa số.

Ðối với nhà nước CSVN, phong trào đấu tranh dân chủ là một đe doạ đối với cái gọi là sự “ổn định chính trị” đang được bảo vệ bằng mọi cách. Nhưng trong thực, tế, chính sự trù dập, đàn áp và bỏ tù những người đối lập ôn hoà mới là hành động gây căng thẳng và làm xấu thêm tình hình chính trị.

Khuynh hướng đấu tranh dưới hình thức đối lập ôn hoà là một chỉ dấu đáng mừng cho Việt Nam, bởi lẽ nó không khích động hận thù và bạo lực. Ðáng lẽ ra, đảng cầm quyền phải nhân cơ hội quý báu này để xúc tiến các hình thức đối thoại thích hợp với những cá nhân và tổ chức muốn tìm một giải pháp chính trị ôn hoà cho đất nước. Rất tiếc là những người đang nắm vai trò lãnh đạo đất nước đã chưa thể hiện được thiện chí đoàn kết dân tộc, hay có nỗ lực tìm kiếm cơ hội giải quyết những vấn đề tồn đọng của quốc gia, dân tộc một cách rốt ráo.

Nếu những người lãnh đạo đảng CSVN và NNVN thật sự muốn gác lại quá khứ và cùng dân tộc nhắm đến một tương lai chung, thì vấn đề đối lập phải được chấp nhận một cách bình thường. Theo đó, vấn đề đối thoại cần phải được xem như là một giải pháp cần và đủ để tạo nền tảng cho công cuộc xây dựng một đất nước văn minh, dân chủ và giàu mạnh. Mọi cố gắng chống đỡ, dù có thô bạo đến đâu, cũng chỉ tự khẳng định rằng đảng cầm quyền thực sự cố tình duy trì sự độc tài lãnh đạo.

Ðã đến lúc để Bộ Chính Trị đảng CSVN chứng tỏ tinh thần đổi mới thực sự của họ, hay sẽ bị đào thải. —

Lâm Thế Nguyên (ÐVDVN)

(Trích TSHM #32 — Tháng 12/2008)

   
© ALLROUNDER