Quan điểm Đảng Vì Dân

Hy vọng Xuân này sẽ mới!

Mỗi năm vào độ Xuân về, chúng ta dọn lòng đón chờ Tết đến mang theo những niềm vui cho năm mới. Xuân nào cũng là Xuân song năm nay, với những dấu hiệu đáng chú ý trong bối cảnh chính trị nước nhà, người Việt có quyền hy vọng rằng: Xuân này có thể sẽ khác những Xuân qua!

Với dân tộc Việt Nam, mùa Xuân đã từng là thời điểm của những trang sử hào hùng lẫn bi tráng. Hai mùa Xuân đáng nhớ là Xuân Kỷ Dậu (1789) Đại Đế  Quang Trung với chiến thắng lẫy lừng dẹp tan quân xâm lăng từ phương Bắc, giành lại cho dân tộc ta một nền độc lập đáng tự hào. Và mùa Xuân Ất Mão (1975) với sự chấm dứt cuộc chiến tranh bom đạn tương tàn và tình trạng chia đôi lãnh thổ.

Nhưng sự thống nhất mặc nhiên của đất nước sau ngày 30/04/1975 đã không là khởi đầu cho một tương lai mới tốt đẹp như mùa Xuân chiến thắng đã có trong lịch sử.

Đọc thêm...
   

Đề cương Việt Nam Mới

Sơ lược về Đề Cương Việt Nam Mới

Đề Cương Việt Nam Mới là công trình tập hợp một số suy nghĩ, quan điểm và đề án về tiến trình dân chủ hóa và phát triển Việt Nam. Bản dự thảo do ông Nguyễn Công Bằng biên soạn, và được Câu lạc bộ Hoa-Mai giới thiệu vào ngày 01/01/2005. Sau 12 tháng phổ biến trên mạng toàn cầu để tham khảo ý kiến bạn đọc khắp nơi, dự thảo Đề Cương Việt Nam Mới được hoàn chỉnh với ý kiến đóng góp của một số thân hữu nhiệt tâm, và chính thức trở thành Đề Cương Việt Nam Mới.

Vào ngày 01/01/2006, Câu lạc bộ Hoa-Mai và các tập hợp đấu tranh đồng chí hướng ở Việt Nam thành lập sơ bộ Đảng Vì Dân Việt Nam. Từ thời điểm này, Đề Cương Việt Nam Mới được chính thức tiếp dụng như là bản Cương Lĩnh Sơ Bộ của tổ chức.

Mục tiêu của Đề Cương Việt Nam Mới là đề nghị cùng toàn dân phương thức xây dựng một nước Việt Nam Mới thật sự có hòa bình, tự do, ấm no và tiến bộ.

Đọc thêm...
   

Lời Kêu Gọi của ĐVDVN

Kính gửi bộ đội, cán bộ, công nhân viên CSVN

Ngày 01 tháng 01 năm 2006

Kính gởi toàn thể bộ đội, cán bộ, công nhân viên nhà nước Việt Nam.
 

Thưa quý vị,

Là những người đang góp phần điều hành guồng máy nhà nước, quý vị chắc chắn nhận thức được rằng xã hội nước ta đang có nhiều vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Với sự lãnh đạo của đảng CSVN như hiện nay, đất nước ta có nguy cơ bị khủng hoảng, và rất có thể dẫn đến nội chiến hay đổ máu nếu có biến động xảy ra. Nếu lý thuyết Cộng sản khẳng định rằng “Nơi nào có đàn áp, nơi đó có đấu tranh”, thì thực tế sẽ chứng minh thêm rằng “Nơi nào có bất công, nơi đó sẽ có nổi dậy!

Đọc thêm...
   
   
© ALLROUNDER