Xin bấm vào hình để xem


 

   

Quan điểm Đảng Vì Dân

Đoàn kết để có thể Cứu Dân Cứu Nước

Đoàn kết là một nhu cầu to lớn cho công cuộc đấu tranh giải trừ độc tài ở nước ta. Tuy nhiên, dù không ai có thể phủ nhận được ý nghĩa và giá trị của sự đoàn kết, thực tế cho thấy phần lớn hoạt động của các tổ chức đấu tranh cũng còn khá riêng lẻ, rời rạc. Thực trạng này là một trở ngại lớn cho tiến trình xây dựng một thực thể đối lập có sức mạnh ở Việt Nam, và trong cộng đồng người Việt ở ngoài nước.

Đọc thêm...
   
© ALLROUNDER